U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

MR. A.L.M. VREESWIJK

Singel 117
1012 VH Amsterdam

T 020 - 4226654
F 020 - 4226656
M 06 - 38228396

info@mrvreeswijk.nl
legal@live.nl

 

 

Ziektewet

U kunt een beroep doen op mr. Vreeswijk als uw aanvraag voor een Ziektewet-uitkering door het UWV is afgewezen.

Of als uw Ziektewet-uitkering is gestopt.

 

De termijn voor het indienen van bezwaar is 14 dagen, als het gaat over de vraag of u (nog) wel of niet ziek bent.

Bijvoorbeeld als u voor een keuring of herkeuring bent opgeroepen. Dan kunt u op het spreekuur van de Verzekeringsarts hersteld worden verklaard of geschikt worden verklaard. U heeft dan slechts een termijn van maximaal 14 dagen de tijd na dat bewuste spreekuur om een bezwaarschrift in te dienen tegen de (her)keuring ziektewet.  

U krijgt op het spreekuur van de Verzekeringsarts dan een brief of briefje mee en daarop staat  in kleine letters dat u in bezwaar kunt binnen 14 dagen.

Mr. Vreeswijk kan binnen die 14 dagen na die Ziektewet beslissing met en brief bij het UWV kort aankondigen bezwaar namens u te maken. Zo kan de termijnoverschrijding voorkomen worden. Tevens kan meteen enkele weken uitstel worden gevraagd voor het indienen van de gronden en om kopie van het dossier worden gevraagd. Zo is er tijd om uw zaak deugdelijk voor te bereiden. 

Bent u te laat voor bezwaar en zijn de 14 dagen verstreken? Vaak is meer mogelijk dan u zult denken en kan een ingang worden bekeken om uw zaak toch alsnog met uw advocaat voor te leggen aan het UWV.

Ook als u geen baan (meer) heeft kunt u mogelijk ook recht hebben op een Ziektewetuitkering. Zoals uitzend- of oproepkrachten die geen vast contract hebben. Of als u binnen een periode van 4 weken nadat uw baan is gestopt, ziek wordt.

De advocaat kan u adviseren als u in de Ziektewet zit en u de Wia uitkering aanvraagt. Of als op een keuring bij de keuringsarts -de verzekeringsarts- moet komen binnenkort. Of als u voor de eerstejaars keuring wordt opgeroepen.

Er geldt; Hoe eerder u hulp inschakelt hoe meer kans op een positieve afloop u maakt.