U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

MR. A.L.M. VREESWIJK

Singel 117
1012 VH Amsterdam

T 020 - 4226654
F 020 - 4226656
M 06 - 38228396

info@mrvreeswijk.nl
legal@live.nl

 

mr. A.L.M. Vreeswijk is gespecialiseerd in bezwaarschrift-procedures tegen het UWV.

Hij heeft daarin een expertise voor arbeidsongeschiktheids zaken opgebouwd; WIA, WGA, IVA en Ziektewet en Wajong.

U kunt een beroep op hem doen als uw aanvraag voor een WIA/WGA-uitkering is afgewezen. Of als uw WIA/WGA-uitkering door het UWV is gestopt.

Ook kunt u bezwaar maken als u wel een WIA/WGA uitkering heeft gekregen, maar u het toch niet eens bent met de beslissing. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent over het percentage van arbeidsongeschiktheid.

Tevens kunt u bezwaar maken en aanvoeren dat u recht heeft op een IVA-uitkering als u chronische klachten heeft. Dat kan zowel als uw WIA aanvraag is afgewezen (of uw WIA-uitkering is gestopt) en u daartegen reeds bezwaar wil maken, en als u wel een WIA-uitkering toegekend heeft gekregen maar van mening bent recht te hebben op een IVA-uitkering. U heeft bij duurzame/chronische klachten dan mogelijk recht op een IVA-uitkering in plaats van een WGA/WIA-uitkering. Dat is als u een medisch stabiele situatie heeft, of er een geringe kans is op herstel, of een verslechterende situatie. 

Ook kunt u bezwaar maken als u een WIA/WGA-uitkering heeft en u een beslissing krijgt dat deze loongerelateerde uitkering wijzigt en u binnenkort een loonaanvullingsuitkering krijgt of een vervolguitkering krijgt. Ook op die momenten kunt u al uw medische en overige bezwaren al dan niet opnieuw naar voren brengen, ook over het feit dat u een IVA-uitkering toekomt.

Voorts is het mogelijk om uw zaak opnieuw aan het UWV voor te leggen. Als bijvoorbeeld uw aanvraag voor een WIA-uitkering de afgelopen 5 jaar ergens is afgewezen of gestopt. Dan kunt u nog vragen om opnieuw uw situatie te bekijken. Dit moet goed voorbereid worden. mr. Vreeswijk staat u graag bij.

Ook kunt u als u een lopende WIA-uitkering heeft en uw klachten nemen toe, uw zaak weer voorleggen. Ook dan kunt u aanvoeren dat u voor een IVA-uitkering in aanmerking komt.